Překlad Father Mine

25.07.2011 22:26

Přidala jsem do sekce překladů zbytek dopřeložené druhé kapitoly. Tentokrát je to z velké části dílo talentované překladatelky Brilliany, která mi bude s překladem na stránkách pomáhat. Všechny díky tedy směřujte k ní. A já doufám, že se vám druhá polovina bude líbit stejně, jako ta první.